Exportaffärer
Exportprojekt för enskilda företag och organisationer.

Regionala projekt för exportutveckling och utbildning.

Föreläsningar i exportteknik och internationella trender inom food retail och food service.

Marknadsundersökningar och store checks för att värdera produkter för den tyska marknaden.

Distributörsökning med fokus på Tyskland

Mäss-support vid internationella mässor.

Exportkontor för operativ support i exportaffärer.

Coaching & mentorskap

Styrelsearbete